logo partymat
Klik hier voor een PDF bestand

Partymat

Dentergemstraat 96

8780 oostrozebeke

Tel 056/29 42 17

Gsm 0496/05 23 37

BTW BE 0823.120.620

E-Mail: partymat@telenet.be

 

 

 

Verhuurvoorwaarden springkasteel

1.Indien het springkasteel overnacht zal de huurder de blaasinstallatie afkoppelen en veilig onderbrengen

2.Bij defect tijdens de huurperiode dient u ons onmiddellijk te verwittigen. Dit kan op de nummers:

056/29 42 17

0496/05 23 37

0497/17 52 28

Indien het defect te wijten is aan door u aangebrachte schade wordt de borg ingehouden en de meerprijs van de herstelling aan u doorgerekend.

3.Het is verboden het springkasteel verder te verhuren of geldelijk uit te baten.

4.De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode. Hij zal aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het springkasteel en/of onderdelen ervan de kosten voor vervanging (nieuwwaarde) of reparatie op zich nemen. Bij opstelling erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is.

5.De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op- en afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade of letsel wezen. De klant is ertoe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van attracties te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de inontvangstname tot wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal namens de verhuurder.

Gebruik van de gehuurde attractie steeds onder toezicht van een volwassene.

 

Gebruikersvoorwaarden

1.Een springkasteel moet altijd op een vlakke ondergrond geplaatst worden, plaats het bij voorkeur op een zachte ondergrond zoals gras.
Ook een ondergrond als asfalt, beton, klinkers is geschikt.
Het kasteel mag in geen enkel geval geplaatst worden op steenslag, op oneffen terrein of plaatsen waar puntige voorwerpen voorkomen.

2.Rondom het springkasteel moet er een vrije ruimte zijn van minimaal 1,5 m.

3.Voor een snelle service vragen wij dat u een verlengsnoer klaarlegt met op de plaats waar het springkasteel moet komen, de motor van het springkasteel werkt op een net van 220V (16A).
Rol een verlengsnoer op een haspel steeds volledig af om oververhitting te voorkomen.

4.Schoenen, drank, eten, huisdieren, speelgoed, brillen, sleutels en andere scherpe voorwerpen zijn niet toegelaten op het springkasteel.

5.Bij buien en regen moet het springkasteel opgesteld blijven staan.
Op die manier valt de regen op het dak en op de muren, zonder dat het veel binnenregent. Wanneer u het springkasteel zou aflaten en in de regen zou laten liggen kan het water binnendringen in het kasteel met blijvende schade tot gevolg.
De motor is beveiligd tegen de regen en mag zeker niet afgeschermd worden.


Hoewel onze springkastelen voorzien zijn van een dak kunnen wij niet garanderen dat het springkasteel aan de binnenkant volledig droog blijft. Na de regen kan dit met een handdoek of dweil gedeeltelijk droog geveegd worden, waarna het springkasteel vanzelf verder opdroogt.
De luchtbelletjes die je ziet op een nat springkasteel is de lucht die ontsnapt via de naden.

Om misverstanden te vermijden ; overdekte springkastelen zijn bedoeld als zonnewering (dit om zonneslag bij kinderen te voorkomen)

en niet als bescherming tegen regen ! Naargelang het gehuurde model bieden de overdekte kastelen een kleinere bescherming tegen de regen maar zal er steeds regenwater op het springgedeelte binnendringen. Klachten nadien zijn dus ongegrond !

 

6.Stormweer
Tijdens het stormweer:
o Trek de stekker uit !!!
o Verwijder de blaasinstallatie van het springkasteel
o Open de flappen aan de zijkant van het springkasteel
o Duw de muren van het springkasteel naar binnen en vouw dicht
o Indien mogelijk probeert u het springkasteel op een droge plaats te leggen
Na het stormweer:
o springkasteel terug openplooien
o De flappen aan de zijkant terug sluiten
o De blaasinstallatie aansluiten en aanzetten
o Het springkasteel zoveel mogelijk droog maken met handdoek of dweil

7.Aandachtspunten
* zorg dat er steeds toezicht is door minstens 1 volwassene
* laat de kinderen steeds hun schoeisel uitdoen
* laat nooit meer kinderen toe op het springkasteel dan voorgeschreven (10 à 12)
* laat geen kinderen toe die ouder zijn dan de toegelaten maximumleeftijd (12 jaar)
* wanneer het leeftijdsverschil tussen de jongste en oudste kinderen te groot is kan u ze best in groepjes laten springen, daar de oudste kinderen meestal wat "enthousiaster" zijn dan de jongste kinderen
* het springkasteel mag nooit afgelaten worden wanneer er zich nog kinderen in het springkasteel bevinden
* laat de kinderen nooit op de muren klimmen, aan de muren trekken of hangen: dit is niet alleen gevaarlijk omdat ze hierdoor uit het springkasteel kunnen vallen, het betekent tevens een grote kans op materiële schade dewelke verhaald kan worden op de huurder.


! springkastelen zijn gemaakt voor kinderen, niet voor volwassenen !


 
Voor akkoord                                                                                                                                                            voor akkoord
De verhuurder                                                                                                                                                            De huurder